Kontrola ksiąg rachunkowych

Przed zaksięgowaniem dokumentów warto sprawdzić, czy nie zawierają one błędów. Nasza firma może przeprowadzić kontrolę ksiąg rachunkowych na zlecenie klientów biznesowych. To pozwoli Państwu dowiedzieć się, czy dokumentacja księgowa prowadzona jest poprawnie i zgodnie z przepisami. W ten sposób można uniknąć nieprzyjemności w trakcie kontroli skarbowej. Korzystając z naszych usług mają Państwo pewność, że dokładnie zbadamy poprawność dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym. Dodatkowo otrzymają Państwo raport, w którym wskazane zostaną ewentualne nieprawidłowości wraz z propozycjami ich rozwiązania.

księgi rachunkowe

Zakres czynności kontrolnych

W zakres czynności kontrolnych dotyczących ksiąg rachunkowych wchodzi:

  • sprawdzanie, czy ewidencja w księgach rachunkowych jest poprawna,
  • kontrola poprawności dekretowania dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  • weryfikacja dokumentów wewnętrznych i związanych z operacjami gospodarczymi i finansowymi takich, jak np. polecenia księgowania lub oświadczenia,
  • ocena prawidłowości miesięcznych deklaracji podatkowych,
  • sprawdzanie poprawności sprawozdań finansowych i odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne,
  • sprawdzanie, czy dokumenty kosztowe są poprawne pod względem formalnym, a ich kwalifikacja w koszty uzyskania przychodu jest zasadna,
  • zapewnienie doradztwa w dziedzinie rachunkowości i podatków,
  • reprezentowanie klienta w trakcie prowadzonych postępowań wyjaśniających.