Kto ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe?

Prowadzenie działalności gospodarczej niezależnie od tego, jak duża jest jej skala oraz jaką formę prawną wybrano przy jej zakładaniu, wiąże się z koniecznością wypełniania wielu formalności nakładanych przez obowiązujące przepisy. Ich zakres i liczba oraz poziom skomplikowania sprawiają, że większość biznesów współpracuje w tym obszarze ze sprawdzonym biurem rachunkowym. W Tarnowie wszechstronną pomocą służy firma Grzegorza Abrama, oferująca również obsługą kadrowo-płacową oraz doradztwo gospodarcze, finansowe i podatkowe. Przekonajmy się, kiedy niezbędne okaże się założenie i wypełnianie ksiąg rachunkowych.

Jakie firmy muszą prowadzić księgi rachunkowe?

Obowiązek sporządzania dokumentacji księgowej spoczywa na wszystkich podmiotach zajmujących się biznesem. Forma rachunkowości może być jednak różna zależnie od skali działania przedsiębiorstwa i osiąganych przychodów, a także tego, czy mamy do czynienia z jednoosobową działalnością gospodarczą, spółką cywilną, spółką osobową czy spółką kapitałową. W grę może więc wchodzić tzw. rachunkowość uproszczona, czyli ewidencja przychodów dla firm będących na ryczałcie lub podatkowa księga przychodów i rozchodów dla biznesów podatkowych rozliczanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Alternatywą jest tzw. pełna księgowość, a zatem kompletne księgi handlowe.

Co wchodzi w skład dokumentacji potrzebnej przy pełnej księgowości?

Księgi handlowe są obowiązkowe, jeżeli przychód firmy za rok poprzedni przekracza 2 miliony euro, a także dla spółek kapitałowych. Pełna księgowość oznacza konieczność przygotowania planu kont oraz założenia i wypełniania tzw. księgi głównej oraz księgi pomocniczej, potrzebnej do gromadzenia danych o rozliczeniach dodatkowych, a także dziennika, służącego do chronologicznego zapisywania poszczególnych zdarzeń gospodarczych. W grę wchodzi także zestawienie obrotów i sald, a także inwentarz, będący wykazem składników majątku przedsiębiorstwa.

liczenie na kalkulatorze