Kiedy skorzystać z doradztwa podatkowego?

Prowadzenie biznesu wiąże się z koniecznością zajęcia się wieloma obowiązkami formalnymi wynikającymi z istniejących regulacji prawnych. Jedną z najistotniejszych kwestii okaże się zajęcie się sprawami księgowymi, a więc rejestrowaniem wszystkich zdarzeń gospodarczych, w których będzie uczestniczyła dana firma. Dokonywane zapisy staną się podstawą do prawidłowego naliczenia i odprowadzenia podatków, a także sporządzenia niezbędnych dla administracji skarbowej deklaracji. Większość przedsiębiorców z uwagi na skomplikowanie przepisów oraz konieczność posiadania fachowej wiedzy z zakresu księgowości potrzebnych, by uniknąć ewentualnych błędów, decyduje się na współpracę z dobrym biurem rachunkowym. W Tarnowie usługi tego rodzaju oferuje Grzegorz Abram, oferujący również obsługę kadrowo płacową oraz wsparcie w obszarze doradztwa podatkowego. Przyjrzyjmy się temu obszarowi nieco bliżej.

Jakie wsparcie można otrzymać od doradcy podatkowego?

Zadania wykonywane przez doradcę podatkowego są ściśle określone w obowiązujących przepisach. Osoba mająca uprawnienia w tym zakresie może zajmować się sporządzaniem opinii dotyczących działania systemu podatkowego oraz istniejących regulacji prawnych w różnych jego obszarach. Może również przygotowywać zeznania podatkowe, a ponadto prowadzić na rzecz swego klienta księgi rachunkowe. Ma prawo do reprezentowania podatnika w sporach z administracją skarbową, jak też w toczących się postępowaniach podatkowych i sądowych z tego zakresu. Doradca będzie przydatny, gdy chodzi o korzystanie z różnego typu funduszy unijnych albo podczas ubiegania się o przyznanie pomocy publicznej. Ma on także prawo do świadczenia usług związanych z obsługą celną.

Co można zyskać dzięki współpracy z doradcą podatkowym?

Pomoc doradcy podatkowego daje możliwość znacznego ograniczenia ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, ponieważ dzięki właściwemu stosowaniu prawa zmniejsza szanse na popełnienie błędu. Jego działania będą też użyteczne, jeżeli chodzi o tworzenie efektywnej strategii planowania swoich zobowiązań podatkowych. Liczy się ponadto wsparcie merytoryczne co do kwestii rachunkowości oraz optymalizowanie wysokości płaconych fiskusowi należności.

 

konsultacja podatkowa