Jaki jest zakres obsługi kadrowo-płacowej?

Nie od dziś wiadomo, że zatrudnianie pracowników wiąże się z szeregiem obowiązków. Pracodawca musi je wypełniać wobec samych zatrudnionych, ale także i instytucji publicznych takich jak urząd skarbowy czy ZUS. Zakres zobowiązań przedsiębiorców jest szeroki, a częste zmiany prawne powodują, że nie każdy jest w stanie sprawnie zarządzać kadrami i płacami samodzielnie. Z pomocą w takich przypadkach przychodzą biura rachunkowe, które oferują wsparcie w ramach obsługi kadrowo-płacowej.

Co obejmuje obsługa kadrowo-płacowa?

Zakres obsługi kadrowo-płacowej może być różny. Wiele zależy od oferty konkretnego biura rachunkowego, ale także i indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Najczęściej jednak obsługa kadr i płac dotyczy prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Jej podstawą jest m.in. rozliczanie płac, naliczanie składek ZUS, zasiłków macierzyńskich lub chorobowych oraz ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. Co jeszcze wchodzi w zakres oferowanych czynności? Obsługa kadrowa, którą oferujemy m.in. w Tarnowie, dokładnie obejmuje:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników oraz archiwizację tych dokumentów,
  • wprowadzanie danych pracowników do systemu kadrowo-płacowego wraz z ich bieżącą aktualizacją,
  • sporządzanie dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
  • wypełnianie świadectw pracy i zaświadczeń pracowniczych,
  • zarządzanie urlopami i wyjazdami służbowymi,
  • przygotowywanie raportów statystycznych,
  • tworzenie deklaracji podatkowych i rocznych zeznań wraz z ich przesłaniem do odpowiednich instytucji.

Ponadto, w ramach współpracy z przedsiębiorcami zapewniamy nadzór nad terminowością przeprowadzania szkoleń BHP i badań lekarskich. Oferujemy także kontrole zgodności procesów kadrowych z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

 

dokumenty w segregatorze