Jak prowadzić księgi rachunkowe?

Wszystkie biznesy niezależnie od tego, w której branży funkcjonują i na jaką skalę działają, muszą wypełniać obowiązki nakładane na nie przez istniejące przepisy. Oznacza to nie tylko konieczność respektowania zapisów prawa pracy, ale także ustaw podatkowych i regulacji związanych z księgowością. Ponieważ jest to dość skomplikowane, zwykle zadania z tego obszaru zleca się podmiotom zewnętrznym, specjalizującym się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. W Tarnowie usługi takiego rodzaju oferuje Biuro Rachunkowe Grzegorza Abrama. Przekonajmy się, co wiąże się z księgowaniem i rozliczeniami z fiskusem.

Co trzeba wiedzieć o prowadzeniu rachunkowości?

Księgi rachunkowe służą dokumentowaniu wszystkich transakcji i czynności związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej od wypłat wynagrodzeń pracownikom po przekazywanie kwot należnych z tytułu zobowiązań podatkowych. W zależności od skali podejmowanych przedsięwzięć oraz formy prawnej, w jakiej funkcjonuje dana firma, w grę może wchodzić tzw. pełna księgowość realizowana na podstawie Ustawy o rachunkowości albo księgowość uproszczona, oparta na rozporządzeniach wydanych dla jej uregulowania. Może tu chodzić o ewidencję przychodu pozwalającą na rozliczanie podatku ryczałtowego lub podatkową księgę przychodu i rozchodu, stosowaną w przypadku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych lub stawką liniową.

Dlaczego warto zlecać prowadzenie ksiąg zewnętrznej firmie?

Zasady związane z rachunkowością są dość złożone, podobnie jak przepisy dotyczące naliczania podatków dochodowych oraz obsługi podatku od towarów i usług, którym objęta jest większość podmiotów gospodarczych. Wiele aktów prawnych i znajdujących się w nich zapisów jest na tyle skomplikowanych, że właściwe ich rozumienie wymaga również znajomości rozlicznych interpretacji wydawanych przez organy podatkowe oraz orzeczeń sądów powszechnych. Warto też pamiętać, że przepisy zmieniają się często, a śledzenie procesu legislacyjnego jest trudne. Zlecenie obsługi księgowej zewnętrznemu podmiotowi pozwala na uniknięcie wielu problemów i okazuje się bardziej opłacalne niż zajmowanie się tym obszarem we własnym zakresie.

księgowa